Normal News
Abstract

In deze nieuwsbrief wordt het gebruik van TPE om de slagvastheid van PLA te verbeteren, besproken. De commerciële TPE en hun bijhorende klasse, die in het Elast-Plast project gebruikt worden, worden kort toegelicht.