Projectleider / chef du projet

Centexbel Het Belgisch technisch en wetenschappelijk centrum voor de textiel- en kunststofverwerkende industrie, CENTEXBEL, wil de competitiviteit van de Belgische textielbedrijven en kunststofverwerkende bedrijven bevorderen door aansporen tot en ondersteunen van innovatie.
Als één van de grootste Europese onderzoekscentra voert CENTEXBEL vijf activiteiten uit die elkaar versterken: toegepast onderzoek & ontwikkeling, testing en certificatie, kennisverspreiding en normalisatie.
De geaccrediteerde laboratoria van CENTEXBEL (BELAC ISO/IEC 17025) voeren een volledige reeks textieltests uit. Met zijn semi-industriële pilootlijnen voor product- en procesontwikkeling begeleidt CENTEXBEL bedrijven in hun zoektocht naar nieuwe, originele en succesvolle nicheproducten en/of toepassingen van nieuwe technologieën.

In het kader van dit INTERREG-project zullen op het applicatieplatform waar verschillende verwerkingstechnieken kunnen ingezet worden (spuitgieten, textielextrusie, 3D printen, ... ) nagegaan worden hoe de (eerste en tweede generatie) thermoplastische elastomeren worden verwerkt. CENTEXBEL heeft ook een jarenlange ervaring met het uitvoeren van testen op kunststoffen. In kader van dit project zullen dergelijke analyses bijdragen tot kennisverwerving over de relatie tussen morfologie, procescondities en producteigenschappen van thermoplastische elastomeren.
CENTEXBEL heeft een internationaal en sector overschrijdend netwerk met diverse onderzoeksinstellingen, universiteiten en gespecialiseerde leveranciers en gebruikersgroepen. In kader van dit INTERREG-project voert CENTEXBEL ook de algemene coördinatie uit.

Partners / Partenaires

Geassocieerde partners / Partenaires associés