Normal News
Abstract

In deze eerste nieuwsbrief stellen we het project 'Elasto-Plast' en de verschillende projectpartners voor en bespreken we onze diensten op het vlak van kennisverspreiding rond TPE's (thermoplastische elastomeren).

Publication
Ondanks de groeiende rol van TPE in de industrie, is er nood aan kennis en expertise om bestaande TPE te optimaliseren, een nieuwe generatie TPE te ontwikkelen en om nieuwe innovatieve verwerkingstechnieken (zoals 3D-printen) en nieuwe toepassingen van TPE te onderzoeken.