Closing event 

16/03/2021

 


Van conventionele tot slimme thermoplastische elastomeren

Het Elasto-Plast project wil bedrijven vertrouwd maken met de rijke mogelijkheden die thermoplastische elastomeren (TPE) bieden om eigenschappen van producten te verhogen of de verwerkbaarheid van klassieke polymeren te verbeteren.

Bovendien worden tijdens het Elasto-Plast project (1/10/2016-31/3/2021) nieuwe TPE types ontwikkeld met extra functionaliteiten zoals shape memory, geleiding, verhoging van de impactsterkte, vervormbaarheid onder druk, ...

De toepasbaarheid van TPE in zowel innovatieve verwerkingstechnieken (3D printen) als in hoogwaardige textiel- en kunststoftoepassingen wordt onderzocht.

De geïntegreerde, innovatieve grensoverschrijdende aanpak van dit project maakt het mogelijk de kennis die wordt ontwikkeld in de INTERREG FWVL regio tot bij de bedrijven te brengen zodat zij de opportuniteiten ten volle kunnen valoriseren.

Logo GoToS3

 

 

Dit Interreg France-Wallonie-Vlaanderen project is een onderdeel van de portefeuille GoToS3.

 

 

Interreg is een belangrijk instrument van de Europese Unie om grensoverschrijdende samenwerkings­projecten financieel te steunen.

Het Europees territoriaal samenwerkingsprogramma Interreg France-Wallonie-Vlaanderen spruit voort uit de wil om economische en sociale uitwisseling tussen vier grensgebieden in de hand te werken: Vlaanderen en Wallonië in België, Hauts-de-France en Grand-Est in Frankrijk.

170 miljoen euro uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) werd toegekend aan het programma dat projecten steunt die beantwoorden aan de vier samenwerkings­thema’s: onderzoek en innovatie, concurrentievermogen van de kmo’s, bescherming en valorisatie van het milieu en sociale inclusie.

De projectportefeuille is een nieuw en vernieuwend instrument waar­mee verschillende projecten kunnen worden samengebracht rond een gezamenlijke ontwikkelings­doelstelling ten dienste van het grondgebied, de ondernemingen en de werkgelegenheid.

 

TPE opleiding 18 november 2019
TPE opleiding op 18 november 2019 in Kortrijk. Deze opleiding werd herhaald op 31 januari 2020 - lees meer

 

Het grensoverschrijdende samenwerkingsprogramma Interreg France-Wallonie-Vlaanderen verenigt 17 projecten onder de noemer “GoToS3”. Een honderdtal Vlaamse, Waalse en Franse actoren vullen elkaar aan in een zeer veelzijdig netwerk: clusters, actoren op het gebied van onderzoek, ontwikkelingsbureaus, ondernemingen en beroepsverenigingen, culturele actoren, … Deze projectenportefeuille streeft naar de ontwikkeling van onderzoek, innovatie en competitiviteit voor de KMO’s op het grensoverschrijdende gebied. 6 speerpuntsectoren, gemeenschappelijk voor de 3 gebieden, worden betrokken: culturele en creatieve industrieën, textiel, chemie & nieuwe materialen, landbouw en voeding, gezondheid & zorg, mechatronica & werktuigbouwkunde.

 

gekruld3Dbreisel-b
Image by marc.vanhove@centexbel.be